Elämäntietoa uskomusten sijalle

tammikuu 24, 2013 | Kategoria: blogi

Hiljakkoin julkistettiin kysely, jossa kävi ilmi, että suomalaiset eivät tiedä, miten keskeisiä yhteiskunnan päätöksiä tehdään. Iso osa vastanneista ei osannut nimetä hallituspuolueita. Tutkijan mukaan tieto lisääntyy, jos ihmisillä on aito motivaatio seurata politiikkaa.

Pohja yhteiskunnalliselle kiinnostukselle luodaan kouluissa. Osasyy heikolle yhteiskunnallisten asioiden tuntemukselle löytyy mielestäni yhteiskuntaopin liian vähästä opetuksesta kouluissa. Esimerkki eri oppiaineiden opetusmäärästä on, että lukiossa pakollisia yhteiskuntaopin kursseja on kaksi, kun samaan aikaan uskontoa on kolme, eikä lakitietoa yhtään pakollista kurssia.

Uskonnonopetuksen yhteydessä käsitellään tärkeitä kysymyksiä, ja oppilaat saavat hyödyllistä tietoa eettisestä ajattelusta, eri maailmankuvista, kulttuurista, yhteiskunnista ja historiasta. Nämä kaikki asiat voitaisiin aivan hyvin sisällyttää muihin oppiaineisiin, yhteiskuntaoppiin ja tunnustuksettomaan elämänkatsomustietoon. Näin asiat voitaisiin nähdä laajemmassa yhteydessä.

Uskonnonopetusta perustellaan usein suomalaisella kulttuurilla ja sen opettamisella myös maahanmuuttajille. Todellisuudessa uskonnonopetus toimii kotoutumista vastaan: erilaisuuden leima korostuu, kun uskontotunti merkitsee käytännössä viikoittaista ohjetta: ”maahanmuuttajat ulos luokasta”. Opetuksen pilkkominen lukuisiin uskontoryhmiin tuhlaa myös kohtuuttomasti koulujen niukkoja resursseja.

Viime vuonna perusopetuksen tuntijakouudistuksessa uskonnon määrää hieman vähennettiin. Tämä oli perusteltua ja askel oikeaan suuntaan.

Uskonnon opetus tulisi kouluissa korvata kokonaan elämänkatsomustiedolla. Tällöin voitaisiin opettaa lapsia ja nuoria tuntemaan eri uskontoja ja kulttuureja. Elämänkatsomustieto sopisi tällöin hyvin osaksi yhteiskuntaoppia. Tämä myös kehittäisi oppilaan ymmärrystä omasta kotipaikasta, Suomesta ja meitä ympäröivästä maailmasta.

Avainsanat: , , , ,

aseet demokratia EU ihmisoikeudet julkiset palvelut kokoomus köyhyys lapset Nato rauha talous tasa-arvo terveys toimeentulo Turku turvallisuus työ työntekijät työttömät vasemmisto veronkierto veroparatiisit verotus YK ympäristö

Juttuarkisto

Haku

Vasemmistoliitto