Avainsanat: , , , , ,

Hallitus työntää kouransa pienituloisten taskuun

elokuu 18, 2015

Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea siirsi helmikuussa Suomen tarkkailulistalle riittämättömän perusturvan vuoksi. Jo vuotta aiemmin saimme huomautukset pienimmän sairauspäivärahan ja vanhuuseläkkeen liian matalasta tasosta. Nyt tarkasteltiin toimeentulotukea, sairauspäivärahaa ja työmarkkinatukea suhteessa keskituloihin, ja huutia sai koko paketti. Perusturvamme ei yksinkertaisesti täytä Euroopan neuvoston sosiaalisen peruskirjan vaatimuksia.

THL:n toteuttamassa raportissa puolestaan tarkasteltiin sitä riittääkö perusturva kattamaan välttämättömät elinkustannukset. Lopputulema on, ettei jokapäiväisistä menoista selviytyminen onnistu perusturvalla. Erityisesti asumisen kallistuminen on syventänyt köyhyyttä, kun yhä suurempi osuus tuloista valuu jatkuvasti nouseviin vuokriin.

Oikeus sosiaaliturvaan ja riittävään elintasoon on ihmisoikeus. Jo perustuslakimme velvoittaa julkista valtaa turvaamaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Lainsäädännön on siis vahvistettava niin sosiaalisia kuin taloudellisiakin perusoikeuksia.

YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus kieltää perusoikeuksien saavutetun tason heikentämisen. Päinvastoin, valtioilla on velvollisuus parantaa oikeuksien toteutumista asteittain aina kun taloustilanne sen mahdollistaa. Jos yleinen taloustilanne pakottaa leikkaamaan, se on tehtävä perusoikeudet edellä.

› Lue koko artikkeli

Avainsanat: , , , ,

Hallitus huiputtaa kuin korttipelihuijari

elokuu 14, 2015

Hallitus toimii kuin katala korttipelihuijari. Ensin se korottaa budjetissa takuueläkettä ja hetken päästä kynii eläkeläiset.

Valtiovarainministeriön juuri julkaiseman budjettiehdotuksen mukaan keskimääräisen takuueläkkeen arvioidaan nousevan kympillä kuussa.

Kaiken lisäksi takuueläkkeen kosmeettisen korotuksen saa vain alle puolet köyhyysrajan alla elävistä eläkeläisistä. Tilastokeskuksen mukaan köyhyysrajan alla elää noin 214 000 eläkeläistä. Takuueläkkeen saajia puolestaan on noin sata tuhatta.

Heidänkin kohdallaan korotus sulaa hallituksen eläkeläisiin kohdistamiin leikkauksiin. Heidän kukkarostaan otetaan asumistuen dramaattisen heikennyksen lisäksi esimerkiksi lääkkeiden omavastuuosuuden nosto ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen korotukset. Lisäksi kansaneläkkeen indeksitarkistukset jätetään tekemättä.

Hallitus siis antaa hitusen ja sen jälkeen se työntää kätensä kyynärpäitä myöten eläkeläisten taskuihin.

› Lue koko artikkeli

Avainsanat: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Miljonäärien hallitus pidentää leipäjonoja

kesäkuu 2, 2015

Kansanedustaja Annika Lapintie
Puheenvuoro eduskunnan täysistunnossa hallitusohjelmasta 2.6.2015
Miljonäärien hallitus pidentää leipäjonoja

 

Puhutaan yhtä, tehdään toista. Tämä kuvaa sitä ristiriitaa, joka on hallitusohjelman kirjausten ja selitysten sekä todellisuuden välillä.

Hallitusohjelmaa julkistaessaan Keskustan miljonääri, pääministeri Juha Sipilä sanoi, että se sisältää kipeitä, kaikkia suomalaisia koskevia leikkauksia ja että jokaisen suomalaisen on osallistuttava talkoisiin. Hän kuitenkin painotti, että vahvojen ja hyväosaisten on kannettava muita suurempi vastuu. Ikävä kyllä se ei hallitusohjelmassa näy, vaan päinvastoin. Hallitusohjelman suorana seurauksena leipäjonot tulevat pitenemään ja yhteiskunta jakautuu yhä selvemmin rikkaisiin ja köyhiin.

Jättileikkauksista kärsivät nimenomaan pienituloiset, eläkeläiset, opiskelijat ja lapsiperheet, jotka ovat julkisten palvelujen ja yhteiskunnan tukiverkoston varassa. On edesvastuutonta ja täysin epäoikeudenmukaista, että hyväosaiset selviävät näistä leikkaustalkoista kuin koira veräjästä, samalla kun vähempiosaiset tuntevat leikkaukset nahoissaan.

Elinkeinoelämän keskusliiton, Suomen yrittäjien ja Perheyritysten liiton johtaman miljonäärihallituksen leikkaukset koskettavat kaikkia paitsi maanviljelijöitä, yhteiskunnan hyväosaisempia, osinkojen saajia, yrityksiä ja maapuolustusta.

› Lue koko artikkeli

Juttuarkisto

Haku

Vasemmistoliitto